[ KappAbel-logo ]
Kontaktinformasjon :

ROALD BUVIG

 

Prosjektleder
 
Telefon: 37 03 73 14
(alle dager 08.00-15.00)
 
Epost: roald.buvig@kappabel.com

INGVILL MERETE STEDØY

Oppgaveansvarlig i KappAbel.
Faglig leder ved Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen
 
Telefon: 73 59 18 81
 
Epost: ingvill@matematikksenteret.no

SVEIN H. TORKILDSEN

Lærer ved Samfundets skole i Kristiansand
 
Telefon: 38 12 57 04
 
Epost: h-torkil@online.no

TORE NILSEN

Styreleder
Representerer Froland kommune
4827 FROLANDS VERK
 
Telefon: 37 03 86 77
Mobil: 913 67 610
 
Epost: tonil4@online.no

KNUT H. HASSEL NIELSEN

Webansvarlig
Avdelingsingeniør, IDI NTNU
Sem Sælandsvei 7-9
N-7491 Trondheim
 
Telefon: 73 59 18 46
Telefax: 73 59 60 35
(HUSK å merke godt, og gi beskjed hvis sendt)
 
Epost: Knut.H.Hassel.Nielsen@idi.ntnu.no

[O] Hovedside [X] Om KappAbel [X] Konkurransen [O] Ukens Nøtt [O] Presseoppslag

KappAbel
NO-4827 Frolands Verk
Telefon: +47 - 37 03 73 14
Prosjektleder: Roald.Buvig@kappabel.com
Webansvarlig: Knut.H.Hassel.Nielsen@idi.ntnu.no