[ KappAbel-logo ]
Bakgrunn, mål og visjoner

Idéen

KappAbel-idéen ble unnfanget sommeren 1996. Det var det året resultatet av TIMSS-undersøkelsen ble offentliggjort. Så vel i aviser som radio og TV ble det slått stort opp hvor dårlig det stod til med matematikk-kunnskapene blant norske skoleelever. Det kom lite fram i media om hva en kunne gjøre for å prøve å endre på dette.

Hvorfor ikke lage til en matematikk-konkurranse for å prøve å motivere elevene? Niels Henrik Abel var tenkte man da i Froland, kommunen der Niels Henrik Abel er gravlagt, opptatt av sirkelen Og som tenkt, så gjort.

Starten

KappAbel-idéen ble først prøvd ut ved Froland ungdomsskole høsten 1997. Deretter ble alle 9.klassene i Aust-Agder invitert til å bli med i en fylkeskonkurranse med finale på Frolands Verk våren 1998 og 1999. 23 av 25 ungdomsskoler stilte begge årene med sin beste 9. klasse (tremannslag). En rimelig god start på KappAbel må en vel ha lov til å si.

Navnet KappAbel

*KappAbel handler først og fremst om å være kapabel, dvs. dugelig.
*Dessuten skal navnet illustrere at dette gjelder en kappestrid.
*Og sist, men ikke minst, skal navnet hedre matematikeren Niels Henrik Abel(1802-1829)

Landsfinaler i 2000 og 2001

I februar 2000 inngikk KappAbel som en del av matematikk-konferansen "Tall til Tusen", som var et ledd i FNs markering av år 2000 som Verdens Matematikkår (WMY2000). Det er gjennom et svært godt samarbeid med Institutt for matematiske fag ved NTNU i Trondheim at KappAbel fikk dette "løftet". 76 elever og 19 lærere fra alle landets 19 fylker fikk oppleve to flotte semifinale- og finaledager i Trondheim. Tilsammen rundt 8000 elever var med på KappAbel-konkurransen i de innledende runder dette første året konkurransen var landsomfattende.

I 2001 kom KappAbel tilbake til Aust-Agder, fylket som har kåret Niels Henrik Abel til "Tidenes Austegd". I de innledende runder deltok da rundt 10.000 9. klassinger fra hele landet før vi samlet fire elever en lærer fra hver fylkesvinnerklasse til semifinale og finale i Froland/Arendal rett etter påske.

Målene med KappAbel

Med KappAbel ønsker vi å inspirere elevene slik at de ikke mister interessen for matematikkfaget i en kritisk ungdomsskolealder, men tvert imot beholder og utvikler sitt forhold til matematikk.

Med KappAbel ønsker vi også å vise at matematikk er mer enn fasiten, det ene rette svar. Matematikk innebærer også oppdagelse, fantasi, undring og samarbeid.

Med KappAbel ønsker vi å være med å utvikle en bedre og mer tilpasset pedagogikk i matematikkfaget gjennom oppdagelse, undring og samarbeid. Ikke minst tror vi våre prosjektoppgaver kan bidra til dette, men også det at selve konkurranseformen i så utstrakt grad legger opp til diskusjon og samarbeid i et fag som lenge var preget av individualisme.

Med KappAbel ønsker vi å fokusere på den store, norske matematikeren Niels Henrik Abel(1802-1829). Tross sin korte levetid regnes han den dag i dag som en av verdens største matematikere noensinne, og vi håper på at vår fokusering på ham kan bli til en inspirasjonskilde for elevene.

Bedre rekrutteringen til realfag

I dag snakkes det stadig høyere om krise i rekrutteringen til realfagstudier. Dette er alvorlig for det norske samfunn, som jo i stor grad baserer seg på høyteknologi. Mange teknologibedrifter sliter med å få ansatt kvalifisert personell.

Vårt håp er at KappAbel kan være med på å bedre rekrutteringen til realfagstudier i beste Niels Henrik Abel-ånd. For det er et uomtvistelig faktum at Niels Henriks bidrag til matematisk grunnforskning har vært en viktig veiviser for dagens vitenskap og teknologi, ja, en kan med rette hevde at hans matematiske forskning er en av betingelsene for det vi i dag kjenner som et intellektuelt og høyteknologisk samfunn.

Visjoner for KappAbel

Etter at KappAbel var etablert som en fylkeskonkurranse i 1998, var visjonen å utvikle den videre til en landsomfattende konkurranse. Takket være et godt samarbeid med NTNU ble KappAbel landsdekkende allerede i år 2000, og vi satser nå på hvert år framover å arrangere landsomfattende KappAbel-konkurranser.

Visjonen videre er en utvidelse utover landegrensen i tråd med Abels internasjonale engasjement. Vi tenker oss da i første omgang å inkludere de øvrige nordiske land.

Vi har også en visjon om å skape et spennende nettsted for matematikkinteressert ungdom. Utfordrende oppgaver og interessante matematikklinker skal bidra til dette. Ved hjelp av "Ukens Nøtt" er det også et mål å invitere folk flest til å bryne hjernen litt før ukas arbeid starter.

Vår pedagogiske visjon er at matematikk skal bli et mer populært og morsomt fag i ungdomsskolen. Reform 97 legger opp til en annen undervisningsform i grunnskolen med større vekt på samarbeid og problemløsing. Nå skal læreren i større grad være veileder og coach enn foredragsholder.

Gjennom KappAbel ønsker vi å bidra i denne utviklingen, både med måten konkurransen legges opp på og med hvordan oppgavene utformes.


[O] Hovedside [X] Om KappAbel [X] Konkurransen [O] Ukens Nøtt [O] Presseoppslag

KappAbel
NO-4827 Frolands Verk
Telefon: +47 - 37 03 73 14
Prosjektleder: Roald.Buvig@kappabel.com
Webansvarlig: Knut.H.Hassel.Nielsen@idi.ntnu.no